Mazurkas Travel

Polityka prywatności

Mazurkas Travel Biuro Podróży  Sp.z o.o.  deklaruje ochronę prywatności każdej osoby odwiedzającej Serwis www.mazurkas.com.pl. Wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie będą wykorzystywane przede wszystkim w celu właściwej obsługi Państwa wizyty, jak również w celu wprowadzenia usprawnień w korzystaniu ze stron pod adresem www.mazurkas.com.pl

Dane gromadzone w serwisie internetowym www.mazurkas.com.pl  mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (wpisy w logach serwerowych1, adresy IP2, pliki cookies3, itp.).

Pozyskiwane dane służą wyłącznie do prawidłowej i coraz to efektywniejszej realizacji Państwa wizyty w serwisie. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Jednocześnie informujemy, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurkas Travel Biuro Podróży  Sp.z o.o z siedzibą w Warszawie 01-515 al. Wojska Polskiego 27.   Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych – zgodnie z Polityką Cookies.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione   na podstawie przepisów prawa. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także profilowania ( Art. 21 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane pozyskane w związku z Państwa wizytą w serwisie internetowym www.mazurkas.coml.pl  wykorzystywane są przez administratora serwisu także w celach technicznych, statystycznych oraz optymalizacji serwisu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że korzystanie z serwisu internetowego www.mazurkas.com.pl oznacza Państwa akceptację powyższej polityki prywatności.

 

As part of our website we use cookies to provide you with top-quality services, including in a manner tailored to individual needs. Using the site's pages without changing the setting of cookies means that they will be published on your end device. You can make changes to the settings for cookies at any time. More details in our "Privacy Policy". Agree Cookies